Вторник,
  14 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

50 години побратимени градове
Според дефиницията за побратимяването, дадена преди много години от Дж. Барет, един от основателите на Съвета на Европейските общини и региони (СЕОР) след Втората световна война, „Побратимяването събира на едно място търсенето на две общности по начин, който им позволява, водени от европейска перспектива, да разрешават проблемите си, като развиват помежду си все по-тесни приятелски връзки“. Така на преден план се извеждат основните ценности на идеята за побратимяване на селища от различни страни: приятелство, сътрудничество и взаимно опознаване на народите.

Водени от тази идея и по повод 50 години от побратимяването на Враца с украинския град Суми, ученици от врачанското училище „Козма Тричков“ се срещнаха с граждани от Република Украйна. Гости на нетрадиционния урок бяха сумчанката Тетяна Герасимова, облечена в характерния украински национален костюм, Олена Чайковска от гр. Житомир, Алина Павлова от гр. Киев, както и Оксана Тъмнишка – председател на клуба на съотечествениците „Вестител“ в града. Всички гостенки живеят и работят във Враца от дълги години, но носят в себе си любовта към родината си и нейните традиции и обичаи.

Гостенките запознаха учениците със забележителностите на градовете Суми и Киев, споделиха своите спомени от ученическите си години, описаха предметите от бита на украинския народ, които бяха подредени и предизвикаха интереса на присъстващите. От страна на учениците бяха зададени много въпроси, което е още едно доказателство за проявения интерес както към непознатата за тях страна, така и за разширяване и обогатяване на знанията по руски език, който бе работният език по време на срещата. С изпълнение на стихове на родния украински език в срещата се включи и Артьом Киреев, който от три години е ученик в училището, а Ива Рачева представи своя презентация за Украйна.

Срещата завърши с изявено желание от страна на учебното заведение за установяване на партньорски връзки с училищни институции от побратимения град Суми, което да се реализира от следващата учебна година и за което получиха уверението, че ще имат пълното съдействие от украинските гражданки.

Нели БОРЧЕВА,

директор на СУ „Козма Тричков“ - Враца____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©