Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Форум за родители на деца с аутизъм


Със съдействието на Мариана Желязкова, директор на столичната ЦДГ № 112 „Детски свят“ с интегрирано обучение, се проведе форум за родители на деца с аутизъм. Борислава Александрова, клиничен психолог и специалист по комуникативни нарушения в детската градина, направи презентация на своя доклад от Деветата научнопрактическа конференция по психология на тема “Психология - теория и практика”. Сред гостите на събитието, родители на деца с аутизъм и студенти от програма “Психология” на Софийския университет и НБУ, Борислава Александрова представи няколко програми и методи за работа с деца от аутистичния спектър. Описа подробно случая на конкретно дете с аутизъм и приложените интервенции с цел подобряване нивото на социалното му функциониране, комуникативните умения, разграждане на поведенческите стереотипи, развитие на когнитивните функции и др. Представи проследената динамика в поведението на детето след работа по посочените показатели в рамките на 1 г. и 6 месеца. Посочи използваните методи за оценка с оглед отчитане на ефективността на приложените интервенции и постигнатите резултати. Клиничният психолог Александрова сподели, че може да се счете, че представеният случай потвърждава хипотезата за ползата от ранните интервенции при деца с генерализирани разстройства на развитието. И че навреме стартиралата и системна корекционна намеса, както и взаимодействие с родителите в домашни условия, оказват положително влияние върху цялостното поведение и водят до значителни подобрения в общото функциониране на аутистичното дете.В края на форума г-жа Александрова благодари за сътрудничеството през годината на всички присъстващи родители. Подчерта значимостта на ранно стартиралото и системно обучение при децата от аутистичния спектър. Напомни колко е важно откриването на правилния подход към тях от учители и родители.

Борислава АЛЕКСАНДРОВА, психолог, специалист по езикова и речева патология, член на ЕКПО към РИО - София-град____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©