Вторник,
  05 Юли 2022 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Национална кръгла маса на тема: „Преподаване в СТЕМ - ролята на учителите за формирането на млади таланти“
На 12.11.2020 г. в централата на Синдикат на българските учители, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе национална кръгла маса на тема: „Преподаване в СТЕМ - ролята на учителите за формирането на млади таланти“, с цел повишаване качеството на учебно – възпитателния процес, креативността и научните постижения в средното образование.

Кръглата маса се откри от д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ и доц. д-р Елисавета Гурова, директор "Административни дейности" на УНИТе, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Лектори на значимия форум бяха г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция „Образование на българите зад граница“, МОН и зам.-ръководител на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“; проф. Огнян Наков, ръководител на Национална програма „Изграждане на училищна СТЕМ среда“ и г-н Димитър Асенов, директор на НЦПКПС.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2022 ©