Понеделник,
  25 Октомври 2021 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Новини

Публикации в помощ на синдикалния актив от началото на календарната 2020 г.


- В бр. 6/2020 г. на вестник „Учителско дело“ в рубриката „Трудовоправна консултация“ можете да прочетете за Правата на учител пенсионер, работещ по трудов договор. В същия брой е публикувана и полезна информация за достъпа до електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) и ефективното ползване на осигурителни права.

- В бр. 8/2020 г. на вестник „Учителско дело“ в рубриката „Трудовоправна консултация“ може да прочетете за допълнителното трудово възнаграждение за професионално-квалификационна степен.

- В бр. 9/2020 г. на вестник „Учителско дело“ в рубриката „Трудовоправна консултация“ е публикувана информация за пенсионирането по Учителския пенсионен фонд.

- В бр. 14/2020 г. на вестник „Учителско дело“ е публикувана информация на тема „Какво трябва да знаете във връзка с изменението на Кодекса на труда, ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.“)

- В бр. 16/2020 г. на вестник „Учителско дело“ е публикуван коментар на Наредба № 5 от 11 март 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „помощник-възпитател“.

- В бр. 17/2020 г. на вестник „Учителско дело“ е публикувана полезна информация за възможността за издаване на ПИК от НАП със заявяване по имейл или обаждане и е-услугите на НАП, достъпни с ПИК.

- В бр. 19/2020 г. на вестник „Учителско дело“ са публикувани: Анекс към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от 11.06.2018 г. и Анекс към Колективен трудов договор за Столична община.

- В бр. 22/2020 г. на вестник „Учителско дело“ е публикувана консултация за разпределението на работното време и Правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

- В бр. 23/2020 г. на вестник „Учителско дело“ e публикувано Приложение: Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, подписан на 08.06.2020 г.

- В бр. 24/2020 г. на вестник „Учителско дело“ e публикуван Коментар на по-важните договорености, постигнати от СБУ в Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, подписан на 08.06.2020 г.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2021 ©