КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН:
Вярвам, че добрите ни приятелски взаимоотношения със СБУ ще се развиват успешно и в бъдеще
 _________________________________ [_прочети_подробности_]