СБУ преподписа рамковото споразумение за съвместна дейност със „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД за 2018 г.
 _________________________________ [_прочети_подробности_]