Комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание учредява специална годишна награда "Училището в музея, музеят в училището"
 _________________________________ [_прочети_подробности_]