Важно!
Писмо на г-н Красимир Вълчев - министър на образованието и науката до директорите на образователни институции относно сключването на срочни трудови договори
 _________________________________ [_прочети_подробности_]